wedding harpist Devon Carpenter, the Classic Harpist, with a Blevins Harp the Laurel Leaf Harp venus classic harp, at a wedding harp duet for a wedding

Audio Samples

Suogan (Suo Gan)

This Welsh lullaby was first published around 1800. It is frequently performed around Christmastime, with recordings featured on holiday albums released by Chanticleer, The Irish Tenors, and the Vienna Boys' Choir. I have played it for weddings, receptions, and christenings.

This piece can be played on pedal harp or lever harp.


Welsh Lyrics

Huna blentyn ar fy mynwes
Clyd a chynnes ydyw hon;
Breichiau mam sy'n dynn amdanat,
Cariad mam sy dan fy mron;
Ni chaiff dim amharu'th gyntun,
Ni wna undyn â thi gam;
Huna'n dawel, annwyl blentyn,
Huna'n fwyn ar fron dy fam.

Huna'n dawel, heno, huna,
Huna'n fwyn, y tlws ei lun;
Pam yr wyt yn awr yn gwenu,
Gwenu'n dirion yn dy hun?
Ai angylion fry sy'n gwenu,
Arnat ti yn gwenu'n llon,
Tithau'n gwenu'n ôl dan huno,
Huno'n dawel ar fy mron?

Paid ag ofni, dim ond deilen
Gura, gura ar y ddôr;
Paid ag ofni, ton fach unig
Sua, sua ar lan y môr;
Huna blentyn, nid oes yma
Ddim i roddi iti fraw;
Gwena'n dawel yn fy mynwes
Ar yr engyl gwynion draw.

English Lyrics

Sleep child upon my bosom
It is cosy and warm;
Mother's arms are tight around you,
A mother's love is in my breast;
Nothing shall disturb your slumber,
Nobody will do you harm;
Sleep in peace, dear child,
Sleep quietly on your mother's breast.

Sleep peacefully tonight, sleep;
Gently sleep, my lovely;
Why are you now smiling,
Smiling gently in your sleep?
Are angels above smiling on you,
As you smile cheerfully,
Smiling back and sleeping,
Sleeping quietly on my breast?

Do not fear, it is nothing but a leaf
Beating, beating on the door;
Do not fear, only a small wave
Murmurs, murmurs on the seashore;
Sleep child, there's nothing here
Nothing to give you fright;
Smile quietly in my bosom,
On the blessed angels yonder.

Testimonials for Devon Carpenter, harpist